Modernizace pracoviště CNC frézování MESIT machining, s.r.o.

Modernizace pracoviště CNC frézování MESIT machining, s.r.o.

Společnost MESIT machining, s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0025646 „Modernizace pracoviště CNC frézování MESIT machining, s.r.o.“.

Projektem dojde prostřednictvím komplexních řešení ke snížení energetické náročnosti provozu společnosti MESIT machining, s.r.o. Konkrétně se jedná o nahrazení stávajícího energeticky náročného horizontálního frézovacího centra za moderní vertikální frézovací centrum s robotizací vč. robotické ruky.

Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

Realizaci dotačního projektu po stránce naplnění všech požadavků poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) zajišťuje společnost JVM – RPIC, spol. s r.o.

Modernizace pracoviště ve společnosti MESIT machining, s.r.o.

Modernizace pracoviště ve společnosti MESIT machining, s.r.o.

Společnost MESIT machining, s.r.o. zahájila fyzickou realizaci projektu CZ.01.3.10/0.0/0.0/20_370/0026491 „Modernizace pracoviště ve společnosti MESIT machining, s.r.o.“.

Projektem dojde k realizaci dalšího opatření vedoucího ke snížení energetické náročnosti provozu společnosti MESIT machining, s.r.o. Konkrétně se jedná o nahrazení stávajícího energeticky náročného horizontálního frézovacího centra za moderní vertikální frézovací centrum.

Na operaci je poskytována finanční podpora EU.

Realizaci dotačního projektu po stránce naplnění všech požadavků poskytovatele dotace (Ministerstva průmyslu a obchodu) zajišťuje společnost JVM – RPIC, spol. s r.o.