Systém kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016

Systém kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2016

Certifikačním orgánem naší společnosti je LRQA Česká republika s.r.o. ze skupiny LRQA Limited.

V souladu s požadavky normy pracujeme na neustálém zlepšování procesů. Výsledkem jsou úspěšné dodávky do různých průmyslových oborů.

Pravidelně provádíme průzkum spokojenosti zákazníků. Získáváme tak podrobné informace o vnímání kvality našich dodávek u konečného odběratele. Získané údaje vyhodnocujeme a na jejich základě realizujeme cílená opatření pro rozvoj další spolupráce.
Zobrazit certifikát

Aktuálně připravujeme také zavedení environmentálního systému dle ČSN EN ISO 14001.

Základní předpoklad výsledné kvality

Na novém klimatizovaném pracovišti s řízením vlhkosti vzduchu využíváme nejmodernější zařízení pro měření a kontrolu.

  • 3D měřicí stanice
  • off-line programovací stanice Camio Studio
  • měřicí mikroskopy
  • stereomikroskopy
  • výškoměry
  • drsnoměry
  • endoskopy