Poradíme – optimalizujeme – vyrobíme

Víme jak

Víme jak

Vyhledáváme složité a technologicky náročné zakázky

Technologické poradenství

V rámci přípravy zakázky provádíme důkladnou analýzu technické dokumentace. Výsledkem konzultace často bývá výrazná optimalizace celého procesu.
Dle dodané dokumentace dokážeme vypracovat technologické postupy a programy pro výrobu požadovaných dílců, polotovarů i sestav.
Konzultace s našimi technology má pozitivní vliv na užitné vlastnosti výrobku a efektivitu jeho výroby.

Materiálové poradenství

Pro zakázky většinou zajišťujeme materiál od našich osvědčených dodavatelů, ale není to podmínkou. Je-li to zákazníkovou preferencí, můžeme výrobky zhotovit z materiálu, který dodá.

V případě aktuální nedostupnosti požadovaného materiálu dokážeme navrhnout a zajistit nejbližší alternativní náhradu.

Pečlivá příprava výroby

Pečlivá příprava výroby

Využíváme nejmodernější technologie.

Pro zpracování podkladů využíváme počítačové pracoviště vybavené systémy Auto-CAD a SolidWorks ve spolupráci s CAD-CAM programy APS Alpha CAM a EdgeCAM nejaktuálnějších verzí.

Tento systém vlastními prostředky umožňuje vytvořit geometrie do úrovně 3D. Taktéž jsou schopny načíst 3D solid modely a dále s nimi pracovat. Pomocí postprocesorů generujeme příslušné NC kódy.

NC programy jsou dále přenášeny pomocí sítě DNC dle potřeby k jednotlivým strojům.

Kapacity výroby

Kapacity výroby

Kapacity výroby průběžně navyšujeme s ohledem na požadavky našich zákazníků.

Rozšiřujeme a inovujeme náš strojní park tak, abychom byli schopni dostát všem kvalitativním a termínovým požadavkům.